header image heldere taal

Helder en begrijpelijk schrijven

Heldere taal: hoe moeilijk kan het zijn?
Helder en begrijpelijk schrijven. Het lijkt zo makkelijk, maar veel organisaties hebben hier moeite mee. En dat terwijl helder taalgebruik juist zo belangrijk is. Wilt u begrijpelijk communiceren? Dan beschikt u met Heldere Taal over de juiste partner. Al meer dan twintig jaar zorg ik bij tal van opdrachtgevers voor heldere en duidelijke teksten voor hun doelgroepen. De meerwaarde daarvan bewijst zich keer op keer.

Heldere taal voor de overheid
Hoe zorgt u er als overheidsorganisatie voor dat burgers en bedrijven zich gesteund en begrepen voelen als u met ze communiceert? Dat begint er in de eerste plaats mee dat uw boodschap direct duidelijk is. Of het nu gaat om een nieuwsbrief, een website of een formulier: als uw teksten onbegrijpelijk zijn, dan voelen mensen zich al snel in de steek gelaten en schaadt dat het vertrouwen in de overheid. Met alle gevolgen van dien.

Heldere Taal helpt overheden, publieke instellingen en woningcorporaties om helder en begrijpelijk te communiceren met hun doelgroepen. Dat doe ik door nieuwe teksten te ontwikkelen, mee te denken over de juiste inhoud, bestaande teksten te redigeren en het aanbieden van schrijfcoaching. Als ervaren specialist in heldere en duidelijke taal zorg ik ervoor dat uw communicatie positief bijdraagt aan uw rol als publieke organisatie.

Duidelijke communicatie door bedrijven
Ook in het bedrijfsleven is heldere taal onmisbaar. Denk aan banken en verzekeraars, die hun klanten duidelijk moeten informeren. In de juridische sector neemt de aandacht voor heldere taal ook steeds meer toe. Mensen nemen geen genoegen meer met brieven, aktes of andere stukken die alleen voor juristen te volgen zijn. Dat betekent afstand nemen van vakjargon, en zorgen voor heldere en simpele teksten, die de juridische lading uiteraard wel moeten blijven dekken. Dat is niet eenvoudig, al was het maar omdat ingeroeste patronen vaak lastig te doorbreken zijn.

Meer weten?
Toen ik Heldere Taal in 2000 oprichtte, was een van mijn drijfveren het zorgen voor heldere en begrijpelijke overheidscommunicatie. In die tijd was daar maar weinig aandacht voor, maar tegenwoordig is dat gelukkig veranderd. Er bestaan nu zelfs speciale programma’s voor het gebruik van heldere taal door de overheid. Maar ook bedrijven, zoals banken en verzekeraars, zijn het belang van helder taalgebruik steeds meer gaan inzien. Vandaag de dag help ik als specialist in heldere taal tal van opdrachtgevers met duidelijke en mensgerichte communicatie. Wilt u meer weten over mijn visie op helder en begrijpelijk communiceren? Neem dan contact op met Heldere Taal per telefoon of e-mail.